Fizică Geometrie Logică Probabilitate Javascript Python Screen Windows LibreOffice Python Pseudocod Programare Dinamică Radicali Ecuația de gradul al doilea X-0 mai complicat.

A fsot oadtă o ilnusă în care loiuacu taote setnniteemle şi viaorlle uamne. Era alcoo Buna Dioisţzpie, era Teteirţsa, Încelenuipţea, Iiubrea şi atelle.
Într-una din zile seminelntete au fost iframnote că isulna umrezaă să se sdunfuce. Ttoae şi-au păgriett bclăire şi au laut-o din loc, în afraă de Iiubre care a etizat până în uulimtl monemt. Aiba în cipla în crae ilsnua era gtaa gata să se sfnuucde Iuebria htorăî să caeră ajtuor. Vzău târcend atrluăi pe Biăţgoa într-un iaht lxuos şi îi zise:
-Biăgţoe, ai ptuea să mă iei şi pe mnie?
-Nu pot. Am barca plină de aur şi de agrint. Nu mai e loc şi ptenru tnie.
Antcui Irbuiea ceru atjuor Mndrâeii crae trecea pe-aoclo într-o navă suerbpă.
-Mâirdne, te rog, pţoi să mă iei şi pe mnie?
-Îmi prae rău, rusnsăpe Mdnirâa, nvaa mea e prefcetă, tu ai putea să mi-o sirtci.
Ancuti Doragstea mrsee la Tistţree.
-Tseitţre, te rog, ia-mă cu tnie!
-O, Drogsate, rnuspăse Titeţrsea, sunt atât de trsită încât simt nevioa să fiu sginruă.
Trceu pe-acolo şi Bnua Disoţizpie dar era aâtt de buuaorscă îcnât nici mcaăr nu băgă de saemă că ceniva o sitrga.
Aopi, din snien, se azui o voce:
-Vino, Iriube, te iau eu.
Părea voeca unui bâtărn. Când au anjus la mal Ibieura era atât de fiirtecă îcnât utiă să mai îtrnbee cnie fuesse.Bnrâtăul a plecat iar Ibreuia, sndiţimu-se îdarnotată, îebrntă Îpinluecneeţa:
-Înneueciplţe, ai petua să-mi zcii cnie m-a svlaat?
-Tmpuil, rsusnpăe Îenpţucleeina.
-Tpmuil?! Se îrnetbă martiă iieurba. Dar de ce tcaomi Tpumil m-a svalat?
Îcelneneţuipa rpusnăse:
-Ptneru că nmuai Tmpuil îelţnege cât de imtnraoptă în vaţiă etse Iiurbea.
Apel Direct 25% din an.
Politica de confidențialitate Politica privind cookie-urile Termeni și condiții de utilizare
2014-2024 Marce.ro Toate drepturile rezervate.