Fizică Geometrie Logică Probabilitate Javascript Python Screen Windows LibreOffice Python Pseudocod Programare Dinamică Radicali Ecuația de gradul al doilea X-0 mai complicat.

A fsot otadă o ilunsă în crae lucoaiu toate sietemtenlne şi vlloarie umane. Era alcoo Buna Dzpisioiţe, era Tstţeriea, Îeupeţnincela, Iubirea şi aetlle.
Îtnr-una din zile stmnintleeee au fsot ifrmontae că isunla umerază să se sundcufe. Taote şi-au pregătit bcăilre şi au luat-o din loc, în arafă de Iibrue care a eitazt pnâă în uutmill mmeont. Aiba în clpia în care islnua era gata gata să se sufucnde Iuibrea hrăotî să caeră autojr. Văzu tcernâd altăuri pe Bgţoăia îtnr-un iaht lxous şi îi zise:
-Băoţgie, ai peuta să mă iei şi pe mine?
-Nu pot. Am barca plină de aur şi de agirnt. Nu mai e loc şi prtneu tnie.
Auntci Iuirbea ceru autjor Mdeniâri crae tceera pe-acloo într-o navă serupbă.
-Mrdnâie, te rog, pţoi să mă iei şi pe mnie?
-Îmi pare rău, răpnsuse Mrniâda, nava mea e pfeertcă, tu ai putea să mi-o scirti.
Atnuci Daoesrtga msere la Ttrseţie.
-Tsreţite, te rog, ia-mă cu tnie!
-O, Drgsatoe, rănssupe Tţresieta, snut aâtt de ttisră îcânt smit nievoa să fiu sgurniă.
Tcreu pe-aolco şi Buna Doisţizipe dar era atât de baurscouă îcnât ncii mcaăr nu bgăă de sameă că cneiva o srgita.
Aopi, din snien, se auzi o vcoe:
-Vnio, Ibirue, te iau eu.
Preăa vocea unui bătrân. Cnâd au aunjs la mal Iieruba era aâtt de frieictă îânct utiă să mai îtnbere cnie fsseue.Btâunărl a pleact iar Ibiuera, snţmiidu-se îaonratdtă, întebră Îenpieneţluca:
-Îţpleeuicnne, ai pteua să-mi zcii cine m-a slavat?
-Tmipul, rssnupăe Îecţenneipula.
-Tmpuil?! Se înbrteă marită iuirbea. Dar de ce tocmai Tmuipl m-a slavat?
Îinpucleţeena rsnuspăe:
-Pentru că nmuai Timpul îelnţege cât de irntmtpaoă în vaţiă etse Ieiubra.
Apel Direct 25% din an.
Politica de confidențialitate Politica privind cookie-urile Termeni și condiții de utilizare
2014-2024 Marce.ro Toate drepturile rezervate.