Fizică Geometrie Logică Probabilitate Javascript Python Screen Windows LibreOffice Python Pseudocod Programare Dinamică Radicali Ecuația de gradul al doilea X-0 mai complicat.

A fsot odată o ilusnă în care luaciou totae sinmnetetele şi vloraile uamne. Era acloo Buna Doipţzisie, era Tsţiteera, Îţceiennluepa, Irbeuia şi aellte.
Într-una din zile seninmteetle au fsot infatomre că iusnla ueramză să se sfcudnue. Ttaoe şi-au păgreitt băricle şi au luat-o din loc, în aarfă de Ibuire crae a etzait pnâă în utlumil moenmt. Abia în cipla în crae iulsna era gtaa gtaa să se sducnfue Iburiea htorăî să careă aujtor. Vzău tecrând aătruli pe Boăţgia într-un ihat lxous şi îi zsie:
-Boţăgie, ai peuta să mă iei şi pe mnie?
-Nu pot. Am bcraa pilnă de aur şi de airngt. Nu mai e loc şi pnertu tine.
Autnci Ieuirba ceru atuojr Mrâiendi care treeca pe-alcoo îtnr-o navă seurbpă.
-Minrdâe, te rog, poţi să mă iei şi pe mnie?
-Îmi pare rău, rsăuspne Mrndâia, nava mea e pterefcă, tu ai pteua să mi-o srtici.
Auntci Drteosaga msere la Tsteriţe.
-Tiserţte, te rog, ia-mă cu tnie!
-O, Dgtsorae, rsnăspue Tietsţrea, sunt atât de tstriă îâcnt simt niovea să fiu suginră.
Tceru pe-aolco şi Bnua Disţizpoie dar era aâtt de bacuoursă înâct ncii macăr nu bgăă de semaă că ceniva o srigta.
Aopi, din sienn, se auzi o voce:
-Vino, Ibuire, te iau eu.
Perăa veoca unui bărtân. Când au ajuns la mal Iirbuea era aâtt de firicteă încât utiă să mai îtrebne cnie fsuese.Btnâărul a pacelt iar Irebiua, siimdţnu-se îontaartdă, îtnerbă Îpţeculnneiea:
-Îeilncpueţne, ai pteua să-mi zcii cnie m-a svalat?
-Tmiupl, răspnuse Îeunncepeiţla.
-Tmpuil?! Se îenbtră mrtaiă iubirea. Dar de ce tomcai Tpuiml m-a saalvt?
Îpleincţneuea rpnuăsse:
-Pnteru că numai Tmpuil îlţeenge cât de imtoanrptă în viaţă etse Iuiebra.
Apel Direct 25% din an.
Politica de confidențialitate Politica privind cookie-urile Termeni și condiții de utilizare
2014-2024 Marce.ro Toate drepturile rezervate.