Fizică Geometrie Logică Probabilitate Javascript Python Screen Windows LibreOffice Python Pseudocod Programare Dinamică Radicali Ecuația de gradul al doilea X-0 mai complicat.

A fost otadă o inulsă în care lioacuu taote stniementlee şi vairlole unmae. Era aolco Bnua Dpţsziioie, era Tteseţria, Îplnceineueţa, Iiubrea şi atelle.
Într-una din zlie semielntnete au fsot ifnraomte că insula umerzaă să se suufcnde. Tatoe şi-au pătreigt băiclre şi au laut-o din loc, în aarfă de Ibruie care a etzait până în utimlul mmoent. Abia în cpila în crae iunsla era gata gtaa să se sudfncue Ibiruea htăroî să caeră atujor. Văzu terâncd aultări pe Bţoăiga într-un iaht louxs şi îi zise:
-Bogiăţe, ai pteua să mă iei şi pe mnie?
-Nu pot. Am barca pnliă de aur şi de anigrt. Nu mai e loc şi petrnu tnie.
Antuci Iuebria creu aujtor Mdriâeni crae tcerea pe-aloco într-o nvaă supbreă.
-Mndârie, te rog, poţi să mă iei şi pe mnie?
-Îmi pare rău, răsnspue Mndriâa, nvaa mea e perecftă, tu ai putea să mi-o srtici.
Anucti Dsoeragta mrsee la Tţisrete.
-Tteţirse, te rog, ia-mă cu tine!
-O, Dgosrtae, rpsnuăse Teţitersa, sunt aâtt de trsită îcânt simt neoiva să fiu suingră.
Tercu pe-aoclo şi Buna Disţoipize dar era aâtt de borcauusă îcnât ncii mcaăr nu băgă de smeaă că ceinva o sirtga.
Apoi, din senin, se azui o vcoe:
-Vino, Iriube, te iau eu.
Perăa vcoea unui bâtrăn. Când au anujs la mal Irubiea era aâtt de ficriteă îâcnt utiă să mai îerntbe cine fessue.Băntârul a pcelat iar Iireuba, smiidnţu-se îordaanttă, înrtebă Îuepeinlncţea:
-Îeueilncţpne, ai putea să-mi zcii cine m-a slvaat?
-Tupiml, răsnspue Îeiucpţnelnea.
-Tpuiml?! Se îtnerbă mtraiă iburiea. Dar de ce tmoaci Tpmuil m-a svlaat?
Încieenuţelpa rsăupnse:
-Pentru că naumi Tmpuil îelţgene cât de irmpatotnă în vaţiă este Ieiurba.
Apel Direct 25% din an.
Politica de confidențialitate Politica privind cookie-urile Termeni și condiții de utilizare
2014-2024 Marce.ro Toate drepturile rezervate.