Limba noastră-i o comoară.

masculin: un leu, doi lei,
feminin: o sută, două sute,
neutru: un milion, două milioane.
7705988.37: saptemilioanesaptesutecincimiinouasuteoptzecisioptleisitreizecisisaptebani