Variabilele sunt create în momentul în care le asociezi o valoare

a = 100
b = "Un şir de caractere"
Creată în afara unei funcţii o variabilă este globală putând fi astfel folosită direct fie în funcţii.
a = 100
a + = 10
print("Valoare variabilei a este ",x)
def b():
 print("Valoare variabilei a este ",x)
b()

Listele permit stocarea mai multor valori într-o variabilă prima valoare având indexul 0

lista = ['Ianuarie','Februarie','Martie','Aprilie','Mai','Iunie']
print(lista) - afişare listă
len(lista) - lungimea listei
lista[0] - primul element
lista [1] - al doilea element
lista[-1] - ultimul element
lista[-2] - penultimul element
lista[start:stop] - lista cu valorile de la indexul start inclusiv până la indexul stop (valoarea de la indexul stop nu e inclusă) 
lista[:2] - lista cu primele două valori
lista[2:] - lista fără primele două valori
lista[2] = "Valoare nouă"
lista.append("valoare nouă")
lista.insert(1,"valoare nouă")
lista.extend(lista_noua)
lista.remove("valoare")
lista.pop() - elimini ultima valoare
lista.pop(index) - elimini valoarea de la indexul ales
del lista[index] - ibdem
lista.clear() - elimini toate elementele
for x in lista:
 print(x) - afişezi valorile din listă 
for i in range(len(lista)):
 print(i) - afisezi indecşi din listă 
lista.sort() - sortare alfanumerică a listei

copie = lista.copy() - copie listă
copie = list(lista)

Dicţionarele permit stocarea mai multor valori într-o variabilă indentificabile printr-o cheie

dictionar =	{
 "nume": "Alin",
 "nascut": [18,"Aprilie",1978],
 "permis": True,
 "băuturi": ["cafea", "vin roşu", "lichior"]
}
print(dictionar) 
len(dictionar)
dictionar["permis"]
dictionar.get("permis")
dictionar.keys() - lista cu cheile din dicţionar
dictionar.values() - lista cu valorile din dicţionar
dictionar["nume"] = "George"
dictionar.update({"nume": "George"})
dictionar.pop("nume")
del dictionar["nume"]
for x in dictionar:
 print(x) - afişare chei
for x in dictionar:
 print(dictionar[x]) - afişare valori
for x, y in dictionar.items():
 print(x," ", y) afişare cheie şi valoare 
 

if b > a:
	print(b," e mai mare decât ",a)
elif b > c:
	print(b," e mai mare decât ",c)
else:
	print (b,'e micuţ')

while i < 6: i += 1 if i == 3: continue if i==6: break else: print("Ieha")