1. Se da un triunghi dreptunghic ABC cu B unghi drept.
Din B se traseaza o perpendiculară pe AC în punctul P.
Știind că AP=25 iar PC=9 calculați lungimile segmentelor AB,BC și BP.

2. Se da un triunghi dreptunghic ABC cu B unghi drept.
Din B se traseaza o perpendiculară pe AC în punctul P.
Știind că AB=156 iar PC=25 calculați lungimile segmentelor AP,BC și BP.

3. Se da un triunghi oarecare ABC cu AB=9 si AC=15
Mediatoarea laturii BC intersectează latura AC în punctul D
Calculați perimetru triunghiului ABD.